Pavla Beranová
Světlo pohlcuje a proměňuje

BIO: Pavla Beranová je světelná designérka. Vždy jí zajímalo všechno, co souvisí se světlem. Paprsky, čočky, fotoaparáty, ohňostroje, impresionismus, elektrické obvody i tma. Přes veškeré pokusy o únik k jiným oborům se světlo stalo její profesí. Potýká se s ním hlavně v divadle, architektuře a výstavnictví a také na Divadelní fakultě JAMU.

O INSTALACI: název: BYTOSTI

Scénické světlo má dvě podoby. První je nehmotná, fascinující a drží veškerou moc nad prostorem. Druhá je hmatatelná, ušpiněná a drží nás při zemi. Jsou to reflektory, bedny a bedýnky, stativy a kilometry kabelů. Zamyslela jsem se nad svým vztahem k těmto věcem a kromě skřípění zubů mi ožily v paměti i hezké chvíle. Chvíle osamělého kutění na ztichlých jevištích, kde reflektory žhnou ze tmy jako oči nějakých přátelských tvorů. A rozhodla jsem se vystavit obojí: světlo samotné i jeho černá střeva...nebo možná srdce.


Pavla Beranova