Spolek divadelních ochotníků Sedlčany

Magický realismus mimochodem

Petr Svoboda

režisér inscenace Dům na nebesích, Spolek divadelních ochotníků Sedlčany

Ochotnickému divadlu jsem se jako herec začal věnovat před deseti lety během studia na víceletém gymnáziu. Při studiu šestého ročníku medicíny jsem se rozhodl ujmout režie i scénografie tragikomedie Jiřího Hubače Dům na nebesích. Byla to má první a zatím i poslední režijní zkušenost. Nyní pracuji jako lékař na dětském oddělení v Táboře. Spolek divadelních ochotníků Sedlčany Vznik Spolku divadelních ochotníků v Sedlčanech je datován nejstarší zmínkou o prvním ochotnickém divadelním představení v Sedlčanech, která byla uveřejněna v časopisu „Květy“ dne 18. 11. 1841. V roce 1866 byl vydán spolkový zákon, který umožňoval zakládat spolky, čehož sedlčanští ochotníci ihned využili a založili oficiální

Spolek divadelních ochotníků.

Díky působení řady významných osobností se spolek dokázal udržet pohromadě i během 1. a 2. světové války. V období let 1951 – 1956 působilo v divadle 11 režisérů; v roce 1969 se pomysleného režisérského žezla ujal Vladimír Stibor, jehož zásluhou ochotnické divadlo v Sedlčanech opět oživilo. V roce 1975 přešel ochotnický spolek z péče Středočeského dřevařského závodu BIOS pod Kulturní dům Josefa Suka. Listopadem 1989 končí období politického útlaku, nesamostatnosti a spolek se stává ekonomický nezávislým. V oblasti výběru repertoáru nastává úplná svoboda. A tak spolek vydržel 150 let, přežil všechny nátlaky a těžké chvilky, mohl dál rozvíjet svou lásku k divadlu a hraní. Dne 22. 1. 1992 byl na Ministerstvu vnitra zaregistrován Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech se sídlem v Kulturním domě Josefa Suka. Od tohoto data vzniká i vlastní právní subjektivita s vlastním hospodařením.

O INSTALACI: název: Nádražní restaurace

Instalace představuje scénografické řešení inscenace Dům na nebesích podle tragikomedie Jiřího Hubače. Ve hře se střídají dva obrazy: 1.) Interiér luxusní vily: velká hala se starožitným křeslem a se schodištěm, které vede nahoru k vyvýšenému bytu paní domácí. Vpravo dole je pak suterénní byt Kláry. 2.) Prostor u nádraží, kde se nachází restaurace/bufet s několika vysokými stolky. Vedle je stánek s novinami.