Handa Gote

Děláním věcí směrem k sedimentaci a absentující scénografii

BIO: Handa Gote research & development se věnuje experimentování s dramaturgií, začleňování nedivadelních prvků do své práce a vývojem vlastního pojetí post-dramatického a post-spektakulárního divadla. Dlouhodobě se inspiruje vědou a technikou. Skupina provádí kontinuální výzkum divadelní řeči a laboratorní práce v oboru zvukového a světelného designu, a to při současném kritickém nazírání výše zmíněných disciplín. Skupina pracuje od roku 2005 na pomezí divadla, současného tance, vizuálního umění, hudby, performance a konceptuálního umění. Ve své práci využívá zvukové instalace, pohybové a taneční divadlo, živou hudbu, výzkum na poli mediální archeologie, výtvarné divadlo a technologie.Zajímá se o nelineární způsoby vyprávění a aplikování zkušeností soudobé hudby a vizuálního umění v divadle. V projektech handa Gote se vždy kreativním způsobem využívají technologie, často současně staré i ty nejmodernější. Ve většině svých projektů pracuje skupina s mediální archeologií a v inscenacích, které se blíží dokumentárnímu divadlu, se intenzivně zabývá tzv. malými dějinami. Skupina je rezidentním souborem divadla Alfred ve dvoře. Handa Gote je japonský výraz pro pájku.

O INSTALACI: název: EKRAN

Jádro instalace tvoří objekty a média z inscenace Ekran z roku 2006. Projekt vycházel z několikaletého sběru filmů a diapozitivů. V jeho průběhu se z původního zájmu o medium diapozitivu vyvinul zájem o osobní záznamy jako takové a vedl k dlouhodobému zkoumání tzv. malých dějin a aplikované mediální archeologie.
Handa Gote